חיפוש:    חיפוש מתקדם   


הבלטת הודעה מהפורום הכנת תפריט באנגלית
תאריך: 31/12/2013 19:48:00
מתוך:   כיתה ה3
מאת: שני גולן


הבלטת הודעה מהפורום משימה לשעת חירום
תאריך: 23/02/2014 09:30:00
מתוך:   כיתה ה3
מאת: סופיה כחלון


הבלטת הודעה מהפורום אינטרנט בטוח- משחקים
תאריך: 20/03/2014 10:40:00
מתוך:   כיתה ה3
מאת: רונית לוגסי


הבלטת הודעה מהפורום אמנה בית-סיפרית "גלישה בטוחה ברשת"
תאריך: 14/06/2014 21:57:00
מתוך:   כיתה ה3
מאת: רונית לוגסי

כיתה ה3
מנהל/ת נושא : סופיה כחלון דבר המנהל
עבור ל:
הוספת נושא חדש
דף מתוך   4 >>
דרישת שלום מסופיה   - סופיה כחלון  -   (22:56) 10/07/2014     <<  אתה כאן   
למורה סופיה     - א א -   (15:57) 30/07/2014
בטיחות באינטרנט   - ישראל ס  -   (21:19) 18/06/2014
   - ישראל ס  -   (21:18) 18/06/2014
תרגיל למידה מרחוק בטיחות באינטרנט   -  -   (09:37) 15/06/2014
למידה מרחוק באינטרנט     - נדב דהן -   (13:19) 15/06/2014
בטיחות באינטרנט     - סלבנטין פופטקו -   (15:49) 15/06/2014
למידה מרחוק בטיחות באינטרנט     - אסתר סמסוננקו -   (16:30) 15/06/2014
למידה מרחוק     - שרון מוגילבסקי -   (20:29) 16/06/2014
תרגיל למידה מרחוק     - קמילה מירזייב -   (07:05) 17/06/2014
בטיחות באיטרט     - מעיין זנבה -   (16:16) 17/06/2014
תרגיל למידה מרחוק ביטחות באיטרנט     - שמואל נ -   (20:00) 17/06/2014
למידה מרחוק     - ולריה מקסימנקו -   (11:30) 18/06/2014
תרגיל למידה מרחוק בטיחות באינטרנט     - שון רויפמן -   (12:12) 18/06/2014
בטיחות באינטרנט     - נטלי ליכצ'וב -   (12:58) 18/06/2014
בטיחות באינטרנת   - איזבלה ליסק -   (13:27) 18/06/2014
בטיחות באינטרנת   - איזבלה ליסק -   (13:27) 18/06/2014
משימה למידה מרחוק     - ג'ניה טריקידי -   (14:26) 18/06/2014
בטיחות באינטרנט     - חיים שמעוני -   (14:46) 18/06/2014
בטיחות באינטרנט     - אופק סופר -   (14:48) 18/06/2014
בטיחות באינטרנט     - אופק סופר -   (14:49) 18/06/2014
בתיחות באינטרנט   - אילן שלומוב -   (15:05) 18/06/2014
בתיחות באינטרנט   - אילן שלומוב -   (15:06) 18/06/2014
בטיחות באינטרנט     - שיר שריקי -   (16:37) 18/06/2014
בטיחות באינטרנט     - שיר שריקי -   (16:37) 18/06/2014
בטיחות באינטרנט     - שיר שריקי -   (16:38) 18/06/2014
בטיחות באינטרנט     - שיר שריקי -   (16:38) 18/06/2014
בטיחות באינטרנט     - שיר שריקי -   (16:38) 18/06/2014
תרגיל למידה מרחוק בטיחות באינטרנט   - א א -   (17:14) 18/06/2014
תרגיל למידה מרחוק בטיחות באינטרנט   - א א -   (17:20) 18/06/2014
תרגיל למידה מרחוק בטיחות באינטרנט   [ ללא תוכן ] - א א -   (17:21) 18/06/2014
בטיחות בנינטרנט     - אסתר דמשקי -   (20:52) 18/06/2014
אמנה בית-סיפרית "גלישה בטוחה ברשת"   - רונית לוגסי  -   (21:57) 14/06/2014
טנטרנט בטוח     - ולריה קליצקי -   (13:20) 18/06/2014
טנטרנט בטוח     - ולריה קליצקי -   (13:20) 18/06/2014
אינטרנט בטוח     - ולריה קליצקי -   (13:23) 18/06/2014
בטיחות בנינטרנט     - אסתר דמשקי -   (21:16) 18/06/2014
בטיחות באינטרנט     - אסתר דמשקי -   (21:20) 18/06/2014
יום הולדת למדינה בת 66 שנים.   - נאוה ורסולקר  -   (14:26) 04/05/2014
אנגלית!     - מעיין זנבה -   (20:33) 12/05/2014
הודעה לתלמידים   - סופיה כחלון  -   (08:12) 16/04/2014
למורה סופיה     - קמילה מירזייב -   (10:26) 16/04/2014
למורה סופיה     - א א -   (12:49) 22/04/2014
למורה סופיה     - ולריה קליצקי -   (07:34) 23/04/2014
הנחיות לעבודת הגשה במדעים - חופשת פסח    - מרינה רזניקוב  -   (13:15) 30/03/2014
משימה באנגלית   - נאוה ורסולקר  -   (10:33) 25/03/2014
משימה באנגלית     - ג'ניה טריקידי -   (16:56) 25/03/2014
משימה באנגלית   - א א -   (17:11) 25/03/2014
משימה באנגלית     - א א -   (18:44) 26/03/2014
אנגלית!     - מעיין זנבה -   (17:36) 28/03/2014
משימה באנגלית     - ג'ניה טריקידי -   (19:19) 12/04/2014
משימה באנגלית   - א א -   (19:59) 15/04/2014
משימה באנגלית     - קמילה מירזייב -   (10:23) 16/04/2014
משימה באנגלית     - אסתר סמסוננקו -   (11:38) 16/04/2014
משימה באנגלית     - ג'ניה טריקידי -   (09:48) 20/04/2014
    - אופק סופר -   (20:39) 21/04/2014
    - אופק סופר -   (20:39) 21/04/2014
    - אופק סופר -   (20:39) 21/04/2014
    - אופק סופר -   (20:39) 21/04/2014
    - אופק סופר -   (20:39) 21/04/2014
משימה באנגלית     - א א -   (13:05) 22/04/2014
משימה באנגלית     - א א -   (13:05) 22/04/2014
משימה באנגלית     - איזבלה ליסק -   (20:32) 11/05/2014
משיצה   - שון רויפמן -   (19:41) 13/05/2014
אינטרנט בטוח- משחקים   - רונית לוגסי  -   (10:40) 20/03/2014
מצגת שיתופית פורים   - רונית לוגסי  -   (11:09) 13/03/2014
מילים נירדפות   - ולריה  -   (18:01) 26/02/2014
משימה לשעת חירום   - סופיה כחלון  -   (09:30) 23/02/2014
פתגמים   - שרון מוגילבסקי -   (17:04) 25/02/2014
  - שרון מוגילבסקי -   (18:03) 25/02/2014
משימה לשעת חירום     - קמילה מירזייב -   (18:56) 25/02/2014
פתגמים   - סופיה כחלון -   (20:48) 25/02/2014
פתגמים   - סופיה כחלון -   (19:24) 01/03/2014
פיתגמים   [ ללא תוכן ] - ולריה קליצקי -   (18:15) 25/02/2014
משימה לשעת חירום     - איזבלה ליסק -   (19:27) 25/02/2014
פתגמים   - סופיה כחלון -   (20:46) 25/02/2014
פתגמים     - ולריה קליצקי -   (18:29) 25/02/2014
פתגמים   - סופיה כחלון -   (20:43) 25/02/2014
משימה לשעת חירום     - אסתר סמסוננקו -   (20:53) 25/02/2014
פתגמים   - סופיה כחלון -   (20:58) 25/02/2014
    - נטלי ליכצ'וב -   (21:43) 25/02/2014
פיתגמים     - נטלי ליכצ'וב -   (21:54) 25/02/2014
פתגמים     - ג'ניה טריקידי -   (22:01) 25/02/2014
פתגמים     - ג'ניה טריקידי -   (22:03) 25/02/2014
פתגמים   - ג'ניה טריקידי -   (22:10) 25/02/2014
פתגמים     - חיים שמעוני -   (17:25) 26/02/2014
פתגמים     - שמואל נ -   (17:33) 26/02/2014
פיתגמים   - אילן שלומוב -   (17:37) 26/02/2014
עבודה לשעת חרום     - סלבנטין פופטקו -   (17:42) 26/02/2014
מצב חירום     - שון רויפמן -   (17:49) 26/02/2014
פיתגמים     - ולריה מקסימנקו -   (17:55) 26/02/2014
משימה לשעת חירום   - א א -   (16:48) 27/02/2014
לסופיה   - רון טולדנו -   (16:15) 28/02/2014
עבודה לשעת חרום     - נדב דהן -   (17:14) 27/02/2014
פתגמים   - מעיין זנבה -   (09:38) 28/02/2014
פתגמים     - אופק סופר -   (09:44) 28/02/2014
פתגמים   - סופיה כחלון -   (19:33) 01/03/2014
פתגמים   - אושרי שטו -   (17:01) 28/02/2014
פתגמים   - סופיה כחלון -   (19:30) 01/03/2014
  [ ללא תוכן ] - אושרי שטו -   (17:04) 28/02/2014
פתגמים     - ישראל ס -   (11:25) 02/03/2014
פתגמים   - ניר דרויש -   (11:35) 02/03/2014
פתגמים     - שלו גניש -   (11:40) 02/03/2014
פתגמים   - אסתר דמשקי -   (11:46) 02/03/2014
השימחה- קיר שיתופי   - רונית לוגסי  -   (22:03) 19/02/2014
משימה בלשון   - סופיה כחלון  -   (07:38) 19/02/2014
המשימה בלשון     - אסתר סמסוננקו -   (15:30) 19/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (21:04) 25/02/2014
משימה בלשון   - א א -   (15:59) 19/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (21:06) 25/02/2014
מילים נרדפות     - ישראל ס -   (19:24) 19/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (21:11) 25/02/2014
מילים נרדפות     - ג'ניה טריקידי -   (20:51) 19/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (21:20) 25/02/2014
מילים נירדפות   - שרון מוגילבסקי -   (11:32) 20/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (21:31) 25/02/2014
שמות נרדפים   - אילן שלומוב -   (11:33) 20/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (09:35) 21/02/2014
מילים נירדפות     - ולריה קליצקי -   (21:32) 20/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (09:32) 21/02/2014
מילים נרדפות     - אושרי שטו -   (09:15) 21/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (09:29) 21/02/2014
מילים נירדפות     - אילן שלומוב -   (11:15) 21/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (21:09) 25/02/2014
עבודה בלשון     - חיים שמעוני -   (11:18) 21/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (21:34) 25/02/2014
מילים נרדפות     - נדב דהן -   (11:19) 21/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (21:36) 25/02/2014
מילים נירדפות     - ולריה קליצקי -   (11:21) 21/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (21:38) 25/02/2014
מילים נרדפות     - שון רויפמן -   (11:21) 21/02/2014
מילים נרדפות   - סופיה כחלון -   (21:45) 25/02/2014
מילים נרדפות   - איזבלה ליסק -   (11:25) 21/02/2014
  - איזבלה ליסק -   (11:25) 21/02/2014
מילים נירדפות     - סלבנטין פופטקו -   (11:28) 21/02/2014
מילים נרדפות     - נטלי ליכצ'וב -   (11:28) 21/02/2014
משימה בלשון     - אסתר דמשקי -   (11:29) 21/02/2014
מילים נרדפות     - שמואל נ -   (19:08) 23/02/2014
מילים נרדפות     - שמואל נ -   (19:08) 23/02/2014
אנימציה של עצים במצגת   - רונית לוגסי  -   (11:24) 23/01/2014
מישהו מציק לי   - רונית לוגסי  -   (15:26) 01/01/2014
משהו מציק לי   - שון רויפמן -   (11:11) 02/01/2014
מישהו מציק לי     - ולריה קליצקי -   (11:12) 02/01/2014
ללרה ק ואסתר ס מי קמילה ובלה.     - קמילה מירזייב -   (11:20) 02/01/2014
ללרה ולאסתר     - נטלי ליכצ'וב -   (11:24) 02/01/2014
ממעיי'ן ואסתר .ד.     - מעיין זנבה -   (11:35) 02/01/2014
מישהו מציק לי     - אילן שלומוב -   (11:13) 02/01/2014
מישהוא מציק לי סלבה ורון     - סלבנטין פופטקו -   (11:18) 02/01/2014
מי לרה ואסתר     - אסתר סמסוננקו -   (11:25) 02/01/2014
ז   [ ללא תוכן ] - ישראל ס -   (11:18) 02/01/2014
מישהו מציק לי   - נטלי ליכצ'וב -   (11:18) 02/01/2014
מישהו מציק לי קמילה ובלה.     - קמילה מירזייב -   (11:18) 02/01/2014
מציקים לי     - שמואל נ -   (11:20) 02/01/2014
מישהו מציק לי     - ולריה מקסימנקו -   (11:21) 02/01/2014
משהו מציק לי     - אופק סופר -   (11:23) 02/01/2014
מישהו מציק לי     - מעיין זנבה -   (11:28) 02/01/2014
למעיין     - אסתר סמסוננקו -   (11:32) 02/01/2014
למעיין ואסתר ד מאלינור     - א א -   (20:04) 15/04/2014
למעיין ואסתר ד מאלינור     - א א -   (20:04) 15/04/2014
מישהו מציק לי     - א א -   (11:32) 02/01/2014
מישהו הציק לי   - ישראל ס -   (11:36) 02/01/2014
הכנת תפריט באנגלית   - שני גולן  -   (19:48) 31/12/2013
Menu     - סלבנטין פופטקו -   (17:24) 01/01/2014
לסלבה ורון   - שני גולן -   (16:04) 02/01/2014
לסלבה ורון     - ולריה קליצקי -   (22:22) 05/01/2014
MENU   - שון רויפמן -   (11:25) 02/01/2014
תיקון   - שון רויפמן -   (11:32) 02/01/2014
שון   - שני גולן -   (16:18) 02/01/2014
לשון מאלינור   - א א -   (09:35) 10/04/2014
מנה     - אילן שלומוב -   (11:30) 02/01/2014
לאילן ואושר   - שני גולן -   (16:32) 02/01/2014
menu     - נטלי ליכצ'וב -   (19:16) 02/01/2014
menu     - מעיין זנבה -   (19:08) 05/01/2014
menu     - ולריה קליצקי -   (22:19) 05/01/2014
שיעורי בית באנגלית   [ ללא תוכן ] - שיר שריקי -   (20:14) 07/01/2014
ש.ב אנגלית   - שיר שריקי -   (20:16) 07/01/2014
ש.ב אנגלית     - שיר שריקי -   (20:16) 07/01/2014
ש.ב אנגלית   [ ללא תוכן ]   - שיר שריקי -   (20:17) 07/01/2014
ש.ב אנגלית     - שיר שריקי -   (20:17) 07/01/2014
ש.ב אנגלית     - שיר שריקי -   (20:19) 07/01/2014
ש.ב אנגלית     - שיר שריקי -   (20:20) 07/01/2014
עבודת הגשה - תולדות היישוב שלי.   - אביבה חן  -   (12:38) 09/06/2013
תולדות היישוב שלי     - אסתר סמסוננקו -   (13:07) 09/06/2013
אשקלון     - חיים שמעוני -   (13:14) 09/06/2013
אלינור ולרה תולדות העיר אשקלון     - ולריה קליצקי -   (13:16) 09/06/2013
תולדות ישוב   - קמילה מירזייב -   (13:17) 09/06/2013
תולדות הישוב שלי   - מעיין זנבה -   (13:18) 09/06/2013
תולדות העיר שלי     - ישראל ס -   (13:18) 09/06/2013
עבודת הגשה -תולדות היישוב שלי.   - ולריה מקסימנקו -   (15:05) 09/06/2013
אשקלון     - איזבלה ליסק -   (19:34) 09/06/2013
תולדות הישוב שליי     - איזבלה ליסק -   (21:02) 10/06/2013
מילים נירדפות   - ולריה  -   (21:29) 05/06/2013
מילים נירדפות     - ולריה מקסימנקו -   (20:35) 06/06/2013
הוספת נושא חדש

מקרא :
- הודעה חדשה
-הודעה ללא תגובה
-הודעה עם תגובה

עוד |
  חזור
דף הבית | צור קשר הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית
בית ספר ארלוזורוב - אשקלון    רחוב הבעל שם טוב 11  אשקלון    טלפון: 08-6765014  פקס: 08-6765013   דואר אלקטרוני: Y-arlozo-ask-S@kishurim.k12.il
 
 
בניה וקידום אתרים בית ספריים 
בניה וקידום אתרים בית ספריים